HogeJacht.nl

Welkom op de website van Will Dokter

Watertest

Artikel II.B.1
DOEL
Het doel van de watertest is vast te stellen of de deelnemende honden bereid en in staat zijn een dode eend uit diep water te apporteren.

Artikel II.B.2
TOELATINGSEISEN
Om aan deze test te mogen deelnemen moet de hond de aantekening Sv (zie Artikel II.A.7) of een overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald.

Artikel II.B.3
KEURMEESTERS
De watertest wordt beoordeeld door één keurmeester.

Artikel II.B.4
DE INRICHTING VAN DE TEST
De test wordt afgelegd in een overzichtelijk, diep water. Een dode eend wordt, terwijl de hond dit kan zien, op aanwijzing van de keurmeester, in het water geworpen. De valplaats wordt zodanig gekozen dat de eend ongeveer 8 meter vanaf de kant in het water terechtkomt en zodanig dat de hond om de eend te bereiken moet zwemmen. Tijdens het werpen van de eend geeft een officieel geweer, op aanwijzing van de keurmeester, een schot af met een hagelgeweer. Tijdens de test dient de hond niet aangelijnd te zijn. Tijdens het werk mag de voorjager zijn hond uitsluitend met stem, fluit en gebaar ondersteunen.

Artikel II.B.5
DE BEOORDELING
Honden, die vrijwillig te water gaan, hetgeen moet blijken uit het feit dat de voorjager zijn commando te apporteren niet of maximaal eenmaal hoeft te herhalen en die vervolgens de eend uit het water aan de wal brengen, hebben deze test met goed gevolg afgelegd. Indien een hond deze test niet met goed gevolg aflegt, mag de test op dezelfde dag, op een door de keurmeester te bepalen tijdstip, eenmaal worden herhaald.

Artikel II.B.6
KWALIFICATIES
Bij deze test worden geen kwalificaties toegekend. Als waardering wordt uitsluitend vermeld:
"VOLDAAN" of "NIET VOLDAAN".


Artikel II.B.7
AANTEKENINGEN
Honden, die deze test met goed gevolg hebben afgelegd, verwerven de aantekening: WATERAPPORT = Wa