HogeJacht.nl

Welkom op de website van Will Dokter

Egbert en Jacob Jacht rugzak
Hoge Jacht houdt verband met de manier van jagen en de wildsoorten waarop gejaagd wordt.
Hoge Jacht is de jacht op grofwild op diverse manieren zoals; individuele aanzit, aanzit-drukjacht, drukjacht, en Stöberjacht.
De begrippen 'Hoge Jacht' en 'Lage Jacht' stammen al uit de middeleeuwen.
Aan de adel is het recht de jacht op grofwild voorbehouden(zgn Hoge Jacht).
De lage stand mocht onder bepaalde voorwaarden op konijnen, hazen en veerwild jagen (zgn Lage Jacht).
 
De teckel speelt bij al deze jachtvormen een grote rol: Stöberen, drijven en de nazoek.