HogeJacht.nl

Welkom op de website van Will Dokter

Schotvastheid oefenen / Schotvastheidsproef

Hierbij wordt de hond beoordeeld op zijn karakter. Vast te stellen of uw hond niet schotschuw of te schotgevoelig is. Op een overzichtelijk terrein stuurt de voorjager op aanwijzing van de keurmeester de hond het terrein in. De hond zoekt vrij, ongeveer tussen de 30 tot 50 meter afstand van de voorjager wordt er twee maal geschoten, met een tussentijd van 20 seconden. Met een gewenningsschot voor de aanvang van de proef. Op de dag van de test moet de hond tenminste 9 maanden oud zijn. Honden die niet schotschuw of overgevoelig voor het schieten zijn hebben de test met goed gevolg afgelegd en krijgen de aantekening schotvast. Wordt vermeld in het werkboekje. (R.v.B) Men heeft deze test ingevoerd omdat het werk na het schot getest wordt. 
Voor deelname aan een veldwedstrijd of andere proef moet de hond het predicaat Schotvast = Sv hebben