HogeJacht.nl

Welkom op de website van Will Dokter

Schotvasttest

Artikel II.A.1
DOEL
Het doel van de schottest is vast te stellen of de deelnemende teckels niet schotschuw of te schotgevoelig zijn.

Artikel II.A.2
TOELATINGSEISEN
Om aan deze test te mogen deelnemen moet de teckel op de dag van de test tenminste zes maanden oud zijn.

Artikel II.A.3
KEURMEESTERS
De schottest wordt beoordeeld door één keurmeester.

Artikel II.A.4
DE INRICHTING VAN DE TEST
De test wordt afgelegd in een overzichtelijk terrein. De voorjager stuurt de teckel, onaangelijnd, uit op aanwijzing van de keurmeester. Zodra de hond minimaal 30 en maximaal 50 meter van zijn voorjager is verwijderd, geeft een officieel geweer, op aanwijzing van de keurmeester, met een hagelgeweer twee schoten, kort na elkaar, af.
Note:
Voorafgaande aan de test worden, zo mogelijk voor alle teckels die voor de test zijn aangemeld gezamenlijk, op aanwijzing van de keurmeester twee "gewenningsschoten" afgegeven.

Artikel II.A.5
BEOORDELING
Teckels , die niet schotschuw of overgevoelig voor het schieten zijn hebben deze test met goed gevolgafgelegd. Schotschuwheid en of overgevoeligheid voor het schieten kan zich onder meer openbaren door"er angstig vandoor te gaan" of "zich uit angst proberen te verbergen". Indien de keurmeester twijfeltomtrent de uitslag, is hij bevoegd de test, na ongeveer 30 minuten, opnieuw te laten afleggen.

Artikel II.A.6
KWALIFICATIES
Bij deze test worden geen kwalificaties toegekend.
Als waardering wordt uitsluitend vermeld: "VOLDAAN" of "NIET VOLDAAN".

Artikel II.A.7
AANTEKENINGEN
Teckels, die deze test met goed gevolg hebben afgelegd, verwerven de aantekening:SCHOTVAST = Sv.